Kom ook gezond bewegen bij Taekwondo Amersfoort!

Gezond bewegen bij Taekwondo Amersfoort is gericht op dé lage SES-wijken van Amersfoort: Kruiskamp, Liendert en De Koppel. Doel van onze aanpak is kinderen en jongeren kennis te laten maken met een gezonde beweegstijl. Onze doelgroep is met name groep 7-8 basisschool en de brugklassers in het voortgezet onderwijs in de wijken Kruiskamp, Liendert en de Koppel. Dat gaan we doen in een samenwerkingsverband met o.a. SRO Amersfoort, Studiekring Amersfoort en Indebuurt033.

De invulling komt er in het kort op neer dat wij de NIVM interventie Vechtsport voor Iedereen hanteren, waarbij de kracht van onze Taekwondo vereniging de motor is. Onze trainers hebben de opleidingen hiervoor gevolgd en gaan graag aan de slag. De interventie Vechtsporten Voor Iedereen spreekt de doelgroep aan en sluit aan bij hun behoeften en belevingswereld. We vertalen de aanpak naar onze specifieke, lokale situatie. Het project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de interventie-eigenaar, het NIVM. Zo geven we een aanzet tot een structurele verbetering.

Wij bieden de scholen in deze buurten de mogelijkheid de kinderen 6 workshops te laten volgen. De school stelt hiervoor haar gymles(sen) open. In deze 6 workshops van elk 1 uur staat plezier in bewegen centraal.

Workshop 1 is een introductie wat Taekwondo is en in het bijzonder hoe wij dat geven. In workshop 2 t/m 5 behandelen we de volgende thema’s; Vertrouwen, Samen werken, Respect en Waardering.

De laatste workshop word gebruikt om een ‘mini-examen’ af te leggen waarna de kinderen beloond worden met een certificaat én een strippenkaart. Met deze strippenkaart mogen ze vier keer gratis deelnemen aan de lessen binnen onze club om zo eventuele drempels te verlagen en te stimuleren lid te worden.

We hebben nog voldoende ruimte om scholen deze workshops aan te bieden, en zouden graag in contact komen met scholen uit de wijken Kruiskamp, Liendert en de Koppel. Heeft u belangstelling? Neem dan contact op met Giorgio Janmaat of Soejon Pet via e-mail om de mogelijkheden te bespreken.